Tarse

Elan Telepath Shadow Thief

Description:
Bio:

Tarse

Forgotten Realms - The Moonshaes KyleWorkman